Navigation

Prof. Anna Köttgen receives the State of Baden Württemberg’s “Landesforschungspreis”

Prof. Anna Köttgen (Universitätsklinikum Freiburg) receives the State of Baden Württemberg’s “Landesforschungspreis” for basic science for 2020.